خدمات

ساخت سردخانه مرغ
ساخت سردخانه ماهی و آبزیان
قیمت چیلر 120 تن
ساندویچ پانل در تهران
ساندویچ پانل سردخانه
قیمت چیلر 70 تن
قیمت موتور سردخانه زیر صفر
قیمت آیس بانک
احداث سردخانه
تونل انجماد گوشت

دسته بندی مطالب …

برودتی نوری

برودتی نوری

صنایع برودتی نوری فعال در زمینه صنعت برودت توانسته است برای مجموعه های بزرگ خدمات ارزنده ای ارائه دهد و شما می توانید برای ساخت سردخانه، چیلر، تونل انجماد، آیس بانک و همچنین تهیه تجهیزات برودتی مانند کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و ریز اقلام مورد نیاز در صنعت برودت از ما یاری بخواهید .

آیکون های اجتماعی