چیلر

چیلر چیست ؟

چیلر دستگاهی است که طی سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع ( معمولا آب ) میزداید و به محیط بیرون منتقل می کند. این مایع خنک شده در چرخه قرار میگیرد و توسط یک مبدل حرارتی جهت خنک نمودن هوا یا دستگاه های برودتی مانند هواساز یا فن کویل ها مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع چیلر

در ادامه مدل های مختلف چیلر را به شما معرفی می نماییم.

  • چیلر جذبی
  • چیلر تراکمی
    • چیلر آبی ( آب خنک)
    • چیلر هوایی ( هوا خنک )
    • چیلر تبخیری
ادامه مطلب
چیلر 10 تن