کندانسور هوایی

کندانسور هوایی یا همان کندانسور هوا خنک دستگاهی می باشد که عملیات تبدیل گاز به مایع از طریق جذب گرما گاز توسط هوا انجام می دهد در طراحی کندانسور هوا خنک معمولا از لوله های مسی با فین های آلومینیومی استفاده می شود.

ساخت کندانسور هوایی

برای ساخت این نوع کندانسور استفاده از آلیاژ مناسب برای کاربری مورد نظر بسیار مهم می باشد و استفاده از کندانسور های اختصاصی برای هر پروژه باعث می شود که راندمان کاری و بهره وری افزایش یابد.

ساخت کندانسور ساده بدون فن با طراحی کندانسور فن دار متفاوت می باشد و در مدل بدون فن فاصله بین فین ها بیشتر می باشد تا جریان هوای طبیعی به خوبی انجام شود.

ادامه مطلب
کندانسور NUC 140