ترموستات سردخانه

ترموستات سردخانه یکی از قطعات مهم در سیکل تبرید است. در سیکل تبرید سردخانه، ترموستات برای کنترل دمای محیط سردخانه و تنظیم فشار در سیستم استفاده می‌شود.

در سیکل تبرید سردخانه، ماده مبرد مایع برای ورود به اواپراتور باید به درستی مدیریت شود تا دمای محیط در محدوده مورد نظر ما حفظ شود که در اینجا ترموستاتت سردخانه وارد عمل می‌شود. ترموستات سردخانه با بررسی دمای محیط سردخانه و تنظیم فشار مبرد در سیستم، تعیین می‌کند که چه میزان گاز مبرد باید وارد اواپراتور شود تا دمای مطلوب برای سردخانه حفظ شود.

با تنظیم دمای مطلوب و انجام کنترل دقیق، ترموستات سردخانه سیکل تبرید سردخانه را به یک سیستم برودتی با کارایی بالا و مصرف کم انرژی تبدیل می‌کند.

ترموستات آتونیکس مدل TC3YF-34R