کویل اواپراتور

کویل اواپراتور مهمترین قسمت اواپراتور می باشد طراحی اصولی و دقیق این بخش کمک شایانی به عملکرد کلی دستگاه می کند کویل اواپراتور در انواع مختلف برای اواپراتور های مختلف طراحی و تولید می شود که در اینجا این قطعه را به شما معرفی می کنیم و همچنین نحوه تشخیص کویل مرغوب را به شما توضیح می دهیم.

انواع کویل اواپراتور

کویل اواپراتور را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود که در اینجا شما را با هر دو مدل آشنا می کنیم.

  • کویل اواپراتور هوایی
  • کویل اواپراتور آبی

ادامه مطلب