اواپراتور

اواپراتور به معنی تبخیر کننده می باشد دستگاه اواپراتور در ساخت تجهیزات مختلفی استفاده می شود از انواع اواپراتور هوایی و اواپراتور آبی در سیستم های برودتی مانند یخچال، چیلر، کولر گازی، آب سردکن و تجهیزات صنعتی مانند سردخانه ها استفاده می شود.

اواپراتور چیست ؟

تبخیر کننده یا اواپراتور دستگاهی است که درآن مایعات، تبخیر می شوند، در این دستگاه سیال با جذب گرمای نهان تبخیر خود از محیط تبخیر می شود و محیط بیرون را خنک میکند به این صورت که سیال در دستگاه دارای فشار و دمای پایینی می باشد و باعث می شود که برای تبخیر شدن دمای محیط را جذب نماید.

این دستگاه در صنایع مختلفی کاربرد دارد که ما اینجا در مورد کاربرد آن در صنایع برودتی صحبت خواهیم کرد.

ساختار اواپراتور

ساختار این دستگاه بر اساس نوع آن ها متفاوت می باشد اما در حالت کلی در این دستگاه سیال ابتدا از یک شیر انبساط عبور می نماید و دچار افت فشار ناگهانی می شود بعد وارد اواپراتور شده که در این لوله ها به دلیل فشار پایین، سیال تمایل به تبخیر شدن پیدا میکند و با دریافت گرما از محیط بیرون که می تواند هوا یا سیال دیگری باشد تبخیر شود.

با آشنایی انواع اواپراتور ها می توان ساختار هر کدام را دقیق تر بررسی نماییم.

ادامه مطلب
اواپراتور صفحه ای