روغن کمپرسور کوپلند

روغن کمپرسور کوپلند می تواند بر برندهای مختلفی باشد ولی باید از ویژگی های مورد نظر کمپرسور را دارا باشد این ویژگی ها در کاتالوگ کمپرسور کوپلند مشخص شده است و باید بر اساس این ویژگی ها روغن مناسب با کیفیت بالا از برندهای معتبر بازار استفاده نمایید.

کمپرسور های کوپلند که در دو مدل پیستونی و اسکرال تولید می شوند از روغن های مختلفی استفاده می کنند و روغن استفاده شده در این کمپرسور ها نیز بسیار متفاوت می باشد که دقیقا بر اساس نوع کمپرسور، دمای کارکرد، نوع مبرد و چندین معیار دیگر روغن کمپرسور کوپلند انتخاب می شود.

ادامه مطلب