کویل کندانسور

کویل کندانسور مهمترین بخش کندانسور می باشد که طراحی اصولی و دقیق آن باعث افزایش راندمان کندانسور ها می شود کویل ها در مدل های مختلفی طراحی و تولید می شود که بر اساس ابعاد کندانسور و طراحی که دارد کویل ساخته می شود.

انواع کویل کندانسور

دسته بندی کویل های کندانسور بر اساس آلیاژ و طراحی کندانسور انجام میگیرد که در ادامه هر کدام را توضیح می دهیم.

ادامه مطلب