چیلر تراکمی

چیلر تراکمی چیست؟

چیلرهای تراکمی (به انگلیسی: Compression chiller) نوعی سیستم خنک‌کننده است که از طریق سیکل تبرید تراکمی، تولید آب سرد می کند. و با استفاده از آب سرد تولید شده در چیلر تراکمی، می توان از آن در تجهیزات تهویه مطبوع و سرمایش ماشین آلات صنعتی و انواع فرایند های تولید که به خنک سازی نیاز دارند استفاده می شود.

نحوه کارکرد چیلر تراکمی

سیکل تبرید چیلر تراکمی که بر اساس قوانین ترمودینامیکی می باشد با استفاده از مایع مبرد موجب خنک سازی سیال انتقال حرارت می شود. در سیکل تبرید، فشار گاز افزایش پیدا کرده و در نهایت به مایع تبدیل می‌شود. این مایع سپس به شیر انبساط می‌رسد. در شیر انبساط فشار مایع مبرد کاهش می یابد و به حالت ناپایداری می رسد و سپس مبرد به اواپراتور منتقل می شود و درون اواپراتور مایع مبرد با دریافت گرمای نهان تبخیر خود از محیط اطراف تبخیر می شود. مبرد تبخیر شده به چرخه برگشته و فرآیند تبرید را تکرار می‌کند.

ادامه مطلب
Water-Chiller