چیلر هوایی ( هوا خنک)

چیلر های تراکمی به دو گروه کلی چیلر هوا خنک و آب خنک دسته بندی می شوند که هر کدام از این چیلر ها دارای ویژگی ها و مزایای خاص خود می باشند که در اینجا در زمینه چیلر های هوا خنک که به آن چیلر هوایی نیز می گویند صحبت می کنیم.

طرز کار چیلر هوا خنک

چیلر هوا خنک دارای سیکل تبرید تراکمی می باشد و با استفاده از قوانین ترمودینامیک و تغییر دمای تبخیر و تقطیر گاز های مبرد با استفاده از افزایش و کاهش فشار عملیات خنک سازی را انجام می دهد.

چیلر ها تراکمی دارای سه دستگاه اصلی کمپرسور، کندانسور و اواپراتور می باشند که گاز مبرد در این سه دستگاه در جریان می باشد و در چیلر های هوا خنک از کندانسور هوایی استفاده می شود و دلیل نامگذاری آن هم به همین دلیل می باشد.

ادامه مطلب
چیلر هوا خنک نیک با کمپرسور اسکرال مدل NCA-L