چیلر جذبی

چیلر جذبی توسط یک مخترع فرانسوی به نام فردینالد کر در سال 1858 ابداع شد و طراحی اصلی با استفاده از آب و سولفوریک اسید کار میکرد و در سال 1922 توسط بالتزار وون پلاتن و کارل مانترز کارکرد این دستگاه را بهبود بخشیدن و دستگاه می توانست بدون پمپ کار نماید. تولید تجاری چیلر جذبی از سال 1923 توسط کمپانی تازه تاسیس AB Arctic آغاز شد.

چیلر جذبی چیست ؟

طرز کار چیلر جذبی به این صورت می باشد که بر خلاف چیلر تراکمی از جذب کننده و مولد حرارتی استفاده میکند و خبری از کمپرسور نیست.

در این چیلر ها با استفاده از قوانین ترمودینامیکی و خواص برخی از مواد شیمیایی این دستگاه تولید برودت می نماید و انرژی مصرفی این چیلر گاز طبیعی می باشد که توسط یک مولد حرارتی ( ژنراتور ) تولید گرما می نماید و همچنین میزان کمی هم نیاز به انرژی الکتریکی دارد تا برخی از قطعات مانند پمپ مبرد و وکیوم کار کنند.

ادامه مطلب