کمپرسور

کمپرسور ها دارای مدل های مختلفی می باشند که دراینجا قصد داریم شما را با این دستگاه آشنا نماییم.

کمپرسور چیست ؟

کمپرسور یک دستگاه مکانیکی می باشد که گاز را فشرده و حجم آن را کاهش می دهد. مانند کمپرسور باد، گاز، کمپرسورهای تبرید و غیره …

این دستگاه مشابه پمپ عمل میکنند و هر دو با افزایش فشار باعث به حرکت در آمدن مایع یا گاز می شوند ولی اکثر مایعات قابلیت فشرده سازی ندارند.

این دستگاه با افزایش فشار و متراکم کردن گاز یا مایع در صنایع مختلفی به ما کمک می کند به ساده ترین آن برای باد کردن لاستیک تا پیچیده ترین آن در موتور های جت می توان اشاره نمود.

ادامه مطلب
قطعات کمپرسور بیتزر