سایت گلاس

سایت گلاس یا شیشه دید دارای مدل های مختلفی می باشد. سایت گلاس یک جزء حیاتی در هر سیستم تبرید که شامل انتقال مایعات یا گازها می شود. این به اپراتورها اجازه می دهد تا سطوح سیال، نرخ جریان و کیفیت را در زمان واقعی، بدون نیاز به باز کردن سیستم یا وقفه در فرآیند، نظارت کنند.

انواع سایت گلاس

در میان انواع مختلف سایت گلاس ها به دلیل دوام، قابلیت اطمینان و تطبیق پذیری آن متمایز است. در این مقاله به بررسی مدل‌های مختلف سایت گلاس، ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.

ادامه مطلب