ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل بر اساس مدل های مختلف آن متفاوت می باشد و نمی توان قیمت ساندویچ پانل را در دیجی کالا استعلام گرفت. قیمت ساندویچ پانل دیواری و سقفی با توجه به ضخامت، دانسیته، نوع ورق و عایق و سایر ویژگی های محصول مشخص می شود.

برای خرید ساندویچ پانل شما می توانید از کارشناسان فنی فروش ساندویچ پانل صنایع نیک نوری برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان استفاده نمایید.

لیست قیمت ساندویچ پانل

در ادامه به بررسی قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل می پردازیم:

لیست قیمت ساندویچ پانل یک رو ورق 

 • لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری 2 تا 15 سانتی متری : استعلام تلفنی 09127444461
 • لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی 4 تا 15 سانتی متری : استعلام تلفنی

لیست قیمت ساندویچ پانل دو رو ورق 

 • لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری  2 تا 15 سانتی متری : استعلام تلفنی
 • لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی 2 تا 15 سانتی متری : استعلام تلفنی
فروش ساندویچ پانل تضمین قیمت ساندویچ پانل گارانتی معتبر ارائه انواع ساندویچ پانل در سراسر داخل و خارج کشور
فروش ساندویچ پانل تضمین قیمت ساندویچ پانل گارانتی معتبر ارائه انواع ساندویچ پانل در سراسر داخل و خارج کشور

مشاوره رایگان + استعلام بهترین قیمت ساندویچ پانل : 0912744446105136654030

قیمت ساندویچ پانل 3 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 3 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر

قیمت ساندویچ پانل 5 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 5 سانتی متری 520.000 هزار تومان

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 5 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 8 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 8 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 12 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 12 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 4 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 4 سانتی متری 490.000 هزار تومان

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 4 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 6 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 6 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 10 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 10 سانتی متری 620.000 هزار تومان

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 10 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

قیمت ساندویچ پانل 15 سانتی متری
 • ساندویچ پانل 15 سانتی متری 710.000 هزار تومان

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 3 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  گالوانیزه / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / دو رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

 • 15 سانتی متری استعلام تلفنی

  آلومینیوم / عایق پلی یورتان / یک رو ورق / عرض 1.02 متر / 5 گام

صنایع برودتی نوری ارائه دهنده انواع ساندویچ پانل می باشد و شما می توانید جهت استعلام بهترین قیمت ساندویچ پانل به همراه مشاوره تخصصی رایگان با شماره 09127444461 تماس بگیرید و یا از طریق چت آنلاین سایت با کارشناسان فنی ما در ارتباط باشید.

قیمت ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل با کیفیت

ساندویچ پانل که مصالح ساختمانی نوینی می باشد باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد تا سازه ای که با آن بنا می کنیم طول عمر مفید آن افزایش یابد بنابرین در اینجا به چند مورد از نکات مهم در خرید ساندویچ پانل اشاره می کنیم تا شما بتوانید خریدی مطمئن داشته باشید.

ساندویچ پانل ها دارای مدل های متنوعی می باشند و باید بر اساس مدل کیفیت مطلوبی داشته باشند یکی از عوامل مهم در تشخیص کیفیت ساندویچ پانل بررسی چسبندگی ورق به عایق میانی می باشد شما می توانید خیلی راحت با یک جسم تیز میزان چسبندگی ورق به عایق میانی را بررسی نمایید.

اگر ورق به آسانی از عایق حرارتی جدا شد نشان دهنده کیفیت پایین ساندویچ پانل می شود و در صورت استفاده از این ساندویچ پانل در سازه پس از گذشت زمان لبه های ورق از عایق جدا شده و کارایی خود را از دست می دهد و همچنین به زیبایی کار آسیب می زند و به تدریج کل ساندویچ پانل خراب می شود.

عامل دیگری که در نشان دهنده مرغوبیت ساندویچ پانل می باشد کیفیت رنگ ساندویچ پانل می باشد استفاده از رنگ های الکترواستاتیک و کوره ای که به راحتی از سطح ساندویچ پانل جدا نشود باعث افزایش طول عمر ساندویچ پانل های می شود با استفاده از رنگ مرغوب قیمت ساندویچ پانل افزایش می یابد اما در کنار آن کیفیت آن هم افزایش می یابد.

قیمت ساندویچ پانلتشخصی رنگ خوب که به درستی بر روی ورق فلزی قرار گرفته است با یک جسم تیز قابل بررسی می باشد هرچه رنگ سخت تر باشد و امکان جدا سازی آن از سطح ورق سخت تر باشد نشان دهنده کیفیت بالای کار می باشد.

در صورتی که لایه رنگی از بین برود باعث خرابی ورق می شود البته در برخی از ساندویچ پانل ها از ورق آلومینیوم استفاده شده است که در صورت از بین رفتن باز هم مقاومت خوبی در مقابل رطوبت و زنگ زدگی دارد و از خرابی ساندویچ پانل جلوگیری می نماید.

قیمت ساندویچ پانل های نامرغوب معمولا کمتر از ساندویچ پانل های با کیفیت می باشد اما اصلا صرفه اقتصادی ندارد به این دلیل که پس از مدت زمان کمی باعث خرابی سازه و هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش می دهد.

عامل دیگری که نشان دهنده مرغوبیت ساندویچ پانل می باشد عدم وجود حفره در فضای میان عایق می باشد که هنگام برش زدن ساندویچ پانل می توان آن را بررسی نمود وجود حفره در لایه میانی باعث کاهش میزان عایق بودن ساندویچ پانل می شود و همچنین مقاومت فشاری آن کاهش می یابد.

عواملی زیادی در کیفیت ساندویچ پانل تاثیر گذار می باشد که در اینجا به برخی از آنها اشاره نمودیم و در ادامه به نحوی دیگر شما را با این عوامل آشنا می کنیم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساندویچ پانل ها به شما پیشنهاد میکنیم که به محصول ساندویچ پانل مراجعه نمایید.

قیمت ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل های سقفی به صورت ذوزنقه ای یا شدولاین فرم داده می شوند تا مقاومت فشاری آن افزایش یابد و امکان استفاده از آن ها در سقف امکان پذیر شود و معمولا به دو صورت 3 گام و 5 گام تولید می شوند که قیمت ساندویچ پانل های 5 گام بیشتر از 3 گام می باشد و دلیل آن هم وجود ورق بیشتر در ساختار ساندویچ پانل می باشد.

خرید ساندویچ پانل

خرید ساندویچ پانل دیواری

در ساندویچ پانل های دیواری هم وجود شیار و طرح بر روی ورق باعث افزایش مقاومت فشاری آن می شود و ساندویچ پانل های دیواری که در مدل های مختلفی چون صاف، شیار دار و غیره تولید می شوند بر اساس نیاز خریداری می شوند.

خرید ساندویچ پانل

عوامل تاثیر گذار در قیمت ساندویچ پانل

همانطور که میدانید ساندویچ پانل ها تشکیل شده از دو لایه ورق می باشند که میان آنها توسط یک عایق پر شده است و استفاده از ورق و عایق مختلف باعث اختلاف قیمت ساندویچ پانل های می شود که در ادامه بیشتری توضیح می دهیم.

قیمت ساندویچ پانل : نوع عایق

عایق میانی استفاده شده در ساندویچ پانل تاثیر بسزایی در قیمت ساندویچ پانل دارد جنس این عایق می تواند از سنگ شیشه، پشم سنگ، پلی استایرن و پلی اورتان باشد که بهترین آن ساندویچ پانل های پلی اورتان می باشد.

عایق میانی استفاده شده در ساخت این محصول دارای چگالی یا فشردگی متنوعی می باشد که هرچه دانسیته آن بیشتر باشد میزان عایق بودن و مقاوت آن افزایش می یابد و معمولا در ساخت سازه های مهم از ساندویچ پانل با دانسیته 40 استفاده می کنند.

این عایق ها دارای ویژگی های مختلفی چون نسوز یا کند سوز می باشند نمونه های نسوز این ساندویچ پانل قیمت بالاتری دارند.

عایق استفاده شده در صخامت های مختلفی میان ورق ها قرار میگیرد که برای افزایش مقاومت فشاری و جلوگیری از هدر رفت انرژی یا به عبارتی کاهش ضریب انتقال حرارت و صوت ضخامت لایه عایق را افزایش می دهند که باعث افزایش قیمت ساندویچ پانل می شود.

قیمت ساندویچ پانل : نوع ورق

در ساخت ساندویچ پانل از ورق های متنوعی استفاده می شود که باعث افزایش تنوع این محصول می شود. ساندویچ پانل که به صورت یک رو ورق یا دو رو ورق تولید می شود از ورق های فلزی مانند آلومینیوم، آلوزینک و گالوانیزه استفاده می کنند و همچنین در مدل های یک رو ورق در سمت دیگر آن از نایلون یا کاغذ کرافت استفاده می شود.

قیمت ساندویچ پانل

همانطور که می دانید قیمت ورق های فلزی ذکر شده متفاوت می باشند و قیمت ساندویچ پانل بر اساس نوع ورق مورد استفاده تغییر می کند.

عامل دیگر تاثیر گذار در قیمت ساندویچ پانل ضخامت ورق مورد استفاده می باشد هرچه ضخامت ورق بیشتر باشد مقاومت فشاری ساندویچ پانل افزایش می یابد و از سمت دیگر قیمت ساندویچ پانل هم افزایش می یابد.

قیمت ساندویچ پانل : نوع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل ها در دو مدل کلی سقفی و دیواری تولید می شوند که تفاوت عمده این دو نوع ساندویچ پانل شکل ظاهری آنها می باشد. ساندویچ پانل های سقفی دارای گام های می باشد که مقاوت فشاری آن را افزایش می دهد و هرچه تعداد این گام ها بیشتر باشد ورق بیشتری استفاده می کند و قیمت آن افزایش می یابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساندویچ پانل های سقفی به شما پیشنهاد میکنیم که به محصول ساندویچ پنل سقفی مراجعه نمایید.

ساندویچ پانل سقفی معمولا به صورت 3 گام یا 5 گام تولید می شود و ساندویچ پانل های دیواری به صورت صاف یا شیار دار تولید می شوند و ورق کمتری در ساختار آنها استفاده می شود به همین دلیل قیمت ساندویچ پانل دیواری ارزان تر از سقفی می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساندویچ پانل های دیواری به شما پیشنهاد میکنیم که به محصول ساندویچ پانل دیواری مراجعه نمایید.

در اینجا به چند مورد کلی از عوامل تاثیر گذار در قیمت ساندویچ پانل اشاره نمودیم و برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان صنایع برودتی نوری در ارتباط باشید.

 

دیدگاهی در مورد “قیمت ساندویچ پانل

 1. آواتار کریمی کریمی گفت:

  سلام ، قیمت ساندویچ پانل سردخانه به چه صورت است ؟

  1. آواتار Farzane Azad Farzane Azad گفت:

   سلام، قیمت ساندویچ پنل سردخانه بستگی به دانستیه و عایق و ضخامت ساندویچ پنل دارد .
   لطفا با همکاران من در بخش پشتیبانی و فروش ساندویچ پنل تماس بگیرید تا قیمت ساندویچ پانل سردخانه را به شما اعلام کنند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *