مقالات

محاسبه ظرفیت کندانسور
تعمیر کندانسور
انتخاب کندانسور
ساخت کندانسور
کندانسور سردخانه زیر صفر
کندانسور چیلر
کندانسور سردخانه
انواع کندانسور
وظیفه کندانسور
اجزای کندانسور

آخرین اخبار

دسته بندی مطالب …

برودتی نوری

برودتی نوری

صنایع برودتی نوری فعال در زمینه صنعت برودت توانسته است برای مجموعه های بزرگ خدمات ارزنده ای ارائه دهد و شما می توانید برای ساخت سردخانه، چیلر، تونل انجماد، آیس بانک و همچنین تهیه تجهیزات برودتی مانند کمپرسور، اواپراتور، کندانسور و ریز اقلام مورد نیاز در صنعت برودت از ما یاری بخواهید .

آیکون های اجتماعی